Circuit


images/circuit.jpg In 1985 begon tussen Mast en Kajuit de bouw van het Circuit. Het unieke van dit gebied is dat de kinderen hier actief meewerkten aan het bouwen en uitproberen van speltoestellen. Elk jaar werd iets nieuws bedacht. Zo ontstond een willekeurige ordeloze verzameling palen, touwen, netten en planken bijeengehouden door alle mogelijke verbindingsmaterialen. Daar kwam deels een eind aan door het Attractiebesluit. Onder druk van de wet- en regelgeving zag de toenmalige Beheergroep zich gedwongen een deel van de constructies af te breken. Daarmee verdween een prachtige en avontuurlijke speelple voor de Lewenborgse jeugd. Naast de resten van de oude bouwwerken is er tegenwoordig nog wel een kleine klimmuur, een hangbrug en vanaf 2010 is er met stappalen, trottoirbanden en ander stenig materiaal een parcours aangelegd waar kinnderen worden uitgedaagd om hun behendigheid te testen door van stappaal naar stapsteen te springen zonder de grond te raken.

Het gebied heeft helaas de laatste jaren bij tijd en wijlen te leiden van vandalisme en zwerfvuil dat met name door hangjeugd wordt achter gelaten.