Speelbos


Een bewoner kwam op het idee om een stukje wildernis om te vormen tot een plek waar de jeugd in de natuur zou kunnen spelen: een gebiedje tussen de Kajuit-Wantvijver en de Lijzijde.

Een medewerker van de Gemeente maakte een mooie tekening, er werden inspraakavonden georganiseerd, waarbij de aanwonenden met flyers op de hoogte gebracht werden.

In het kader van NLdoet werd het project aangemeld en een team van Arcadis meldde zich voor de uitvoering:

  • De afwatering werd verbeterd door een geul te graven naar de vijver
  • Het terrein werd omgeven door 300 geplante berberissen om de voorkomen, dat de honden er een toilet van maken.
  • Een aantal van elders aangevoerde boomstammen werden in plakjes gezaagd om een stappad te creëren.
  • Een aantal touwen werd in de bomen gehangen om avontuurlijk te bewegen op hoogte.

En toen barstte de hel los: Aanwonenden kwamen in het geweer tegen de overlast die object zou gaan veroorzaken, waarbij alle mogelijke argumenten gebruikt werden. Vooral, dat ze nooit ingelicht waren, nooit uitgenodigd waren.

Observatie leerde, dat er nauwelijks gebruik gemaakt werd van het geheel, dus de overlast zou ook wel meevallen. Als compromis werden de touwen weggehaald en toen keerde de rust weer. Het terrein wordt niet gebruikt en dus groeit alles dicht. De natuur herneemt zijn rechten.

images/avtocht_speelbos.jpgimages/egel_zit_nog_steeds_stil.jpg