Zandbank


images/140624_stapelwerk01_pano.jpgOp de wandelroute door de Le Roy-gebieden is de Zandbank het startpunt. Het gebied is gelegen aan Overloop. Door de aarden wal die dit gebiedje omgeeft heeft het een besloten karakter. Veel wijkbewoners lopen er dan ook ongemerkt aan voorbij. 

Hier werden in 2009 en 2010 zeer grote abelen die gekapt moesten worden kruisgewijs gestapeld. Zo ontstond een fraai klauterobject.

Ter gelegenheid van het Le Roy-symposium "Leren van Lewenborg" dat op 7 oktober 2013 werd gehouden werd aan de westkant een platform aangelegd begrensd door een stapelwerk van stenen. Het ligt in de bedoeling hier in de toekomst wijkgerichte theater- of muziekvoorstellingen te gaan organiseren.

In 2014 werd er nog meer gestapeld, zodat er met meerdere klauterobjecten een amfitheater is ontstaan.