Walk for Infinity


In het Hemelvaartweekend op donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2014 vindt de Walk for Infinity plaats, een bijzondere wandeltocht van Greetsiel in Oost-Friesland naar de stad Groningen. Dit evenement staat geheel in het teken van het 400-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Op vrijdag 30 mei lopen de deelnemers vanuit Garmerwolde over de Stadsweg door het natuurgebied Kardinge naar Lewenborg. Op het kruispunt Quatre Bras aangekomen kunnen zij kiezen uit drie routes door onze wijk. De noordelijke route loopt langs Drielanden. Dwars door de LeRoy-gebieden kunnen zij richting het LeRoy Huis lopen. De derde route voert hen naar de Vlindertuin. Op die laatste twee plekken wacht hen een versnapering en kan men respectievelijk de Bijentun en de Vlindertuin bezoeken.

De Walk for Infinity is geïnspireerd op het leven van de beroemde Oost-Friese geleerde Ubbo Emmius (1547-1625). We wandelen van zijn geboorteplaats Greetsiel naar de universiteit in Groningen, waarvan hij in 1614 de eerste Rector Magnificus werd. Emmius schreef een standaardwerk over de geschiedenis van de Friese Landen en publiceerde ook afzonderlijke beschrijvingen van Oost-Friesland en Groningen. In de Walk for Infinity volgen de wandelaars Ubbo Emmius als het ware in zijn voetsporen.

De Walk for Infinity wordt een ontdekkingstocht. De zintuigen van de wandelaar worden tijdens de tocht keer op keer geprikkeld. Men bezoekt gebouwen, boerderijen en kerken, proeft lokale lekkernijen, hoort en beleeft op de route prachtige muziek en theater. Dit alles met als doel de wandelaar te laten kennismaken met bewoners, dorpen, cultuur en landschap zoals Ubbo Emmius dat vier eeuwen geleden deed.

De volledige afstand over twee dagen is ongeveer 80 kilometer. Maar er zijn meerdere afstanden waaruit de wandelaar kan kiezen. Zo is er per dag de optie voor 40, 25 of 15 kilometer. Ook is het mogelijk slechts één dag een afstand te wandelen. Dit maakt deelname aan het evenement toegankelijk voor iedereen: jong en oud, getraind of ongetraind.

 Kijk hier voor meer info