Bijenstal Langszij de Wilgen


images/bijenstal_en_tuin.jpgLopend vanaf BOAP de Malle komt u bij de oude ingang van de bijenstal Langszij de Wilgen. Hier worden al jaren lang door een aantal wijkbewoners bijen gehouden. De bijenstal lag altijd goed verscholen in het groen. Dat omdat men bij de bouw van de stal bevreesd was dat de bijen een gevaar voor de schoolgaande jeugd van de naastgelegen OBS De Swoaistee zouden kunnen vormen. Daar wordt tegenwoordig anders over gedacht. Al geruime tijd introduceert imker Sieni Pijper de leerlingen in de wondere wereld van de bijen. Een mooi voorbeeld van natuur- & milieu-educatie op korte loopafstand van het klaslokaal. Met de bouw van het LeRoy Huis in 2011 veranderde de omgeving van de bijenstal drastisch. De hoge dichtbegroeide wal aan de vijverkant werd gekapt en afgegraven. Voor de bijenstal is vervolgens een bijentuin aangelegd. Bij de inrichting is rekening gehouden met de behoefte van bijen aan stuifmeel en nectare door het hele jaar heen.

De bijentuin werd ontworpen door Joke Bloksma en aangelegd samen met Geerle Wijma en met de hulp van vrijwilligers. Een groep vrijwilligers is nu vrijwel elke week actief bij het onderhoud van de bijentuin.

Sinds vorig jaar wordt in het LeRoy Huis mede op initiatief van de imkers de cursus Urban Beekeeping georganiseerd.

Kijk onder 'Links' voor de website met contactgegevens van Langszij de Wilgen.