In en rond Lewenborg


Op deze pagina vindt je achtergrondinformatie over allerlei zaken die te maken hebben met de LeRoy-gebieden, de wijk Lewenborg en haar directe omgeving.

Zoals het bestemmingsplan voor Lewenborg en Ruischerwaard en meer gemeentelijke informatie. Maar ook over haar omgeving. Lewenborg wordt aan twee zijden geflankeerd door het mooie natuur- en recreatiegebied Kardinge. Als wijkbewoner is het dan wel aardig om te weten hoe dit gebied  zich in de ogen van gemeente en andere partijen zal gaan ontwikkelen. Hier vind je de kernvisie op het gebied.

Lewenborg is een jonge wijk waar zo rond 1975 veel snel groeiende bomen zijn geplant om snel een mooie groene wijk te krijgen. Snelgroeiende bomen worden niet zo oud. Na een jaar of 40 zijn erbij die door hun hoogte en leeftijd een gevaar voor de omgeving gaan vormen. De gemeente Groningen heeft daarom, ondermeer in overleg met bewoners en boomdeskundigen, een bomenbeheerplan opgesteld. Op de kaarten kun je zien waar alle bomen in de wijk staan en welke de komende jaren zullen moeten wijken. De gekapte bomen zullen door langzaam groeiende bomen worden vervangen. Dat is een duurzame oplossing.

Sinds 1973 zijn de LeRoy-gebieden om uiteenlopende redenen gewijzigd. Grond werden ingeleverd voor bijvoorbeeld wijkvernieuwing en andere grond werd als compensatie toegewezen. Daarnaast is er de trend van 'privatisering'. Wijkbewoners die zich stukjes LeRoy-gebied toeeigenen meestal door het plaatsen van schuttingen op grond die net van henzelf is. Voor een overzicht van wat januari 2011 LeRoy-gebied was en wat niet kan je de ondergrondkaart raadplegen.

Weet je dat er in de Stuurboordswalvijver een huiszwaluwtil staat die jaarlijks wordt gemonitored? Hier is het laatste jaarverslag huiszwaluwtillen in Nederland.

Er zijn nogal wat vogelaars in Lewenborg. Twee van hen, Ria en Milena, hebben een leuke site met vooral veel foto's van vogels in Lewenborg en daar buiten.

Heb jij informatie waarvan je vindt dat die hier moet staan? Stuur ons een mailtje met een linkje of bijlage, dan kijken wij of we de informatie kunnen plaatsen.