In het Nieuws


Aandacht voor LeRoy Groningen in het april 2012 nummer van TijdSTIP (blad van Stip).

Een impressie van de LeRoy-gebieden in Groningen in het Dagblad van het Noorden van 22 september 2012.